Villkor för användning av e-Boks Mobil

I dessa villkor skiljer vi mellan e-Boks som används på mobila enheter, nedan kallat e-Boks Mobil, och e-Boks som används på en dator, nedan kallat e-Boks.

Dessa villkor för användning av e-Boks Mobil är ett komplement till de allmänna villkoren för e-Boks, som även gäller mobillösningen.

Du måste redan använda e-Boks för att kunna använda e-Boks Mobil.

Vad kan du använda e-Boks Mobil till?

Det går inte att använda alla funktioner som finns i e-Boks i e-Boks Mobil. Med e-Boks Mobil kan du bland annat:

  • Läsa e-post
  • Hantera e-post, dvs. byta namn, arkivera, flytta, markera som läst/oläst och radera meddelanden
  • Anmäla dig till att ta emot post från privata företag
  • Ladda upp bilder till din inkorg
  • Administrera dina inställningar, dvs. e-postadress och mobilnummer
  • Läsa nyheter om e-Boks
  • Söka efter hjälp

Listan är inte uttömmande eftersom e-Boks löpande arbetar med att lägga till nya funktioner i e-Boks Mobil.

Övriga funktioner i e-Boks, som inte är tillgängliga i e-boks Mobil, kan du även i fortsättningen använda i e-Boks på en dator.

Logga in på e-Boks Mobil

Att logga in på e-Boks Mobil skiljer sig lite från det sätt som du är van vid från e-Boks. För att logga in på e-Boks Mobil, behöver du:

  • Ditt användarnamn, som är ditt personnummer
  • Din åtkomstkod, som du hittar och kan ändra i e-Boks under Inställningar
  • Din aktiveringskod, som du hittar och kan ändra i e-Boks under Inställningar

Överföring till e-Boks Mobil

Med e-Boks Mobil kan du ladda upp bilder som du har tagit med mobilkameran. Det finns många situationer när det kan vara en användbar funktion. Du kan t.ex. fotografera och spara bilder av dina värdeföremål, du kan fotografera och spara ramnumren på hushållets cyklar och du kan fotografera och ladda upp kvitton och garantibevis. e-Boks A/S garanterar dock inte att bilder som laddats upp i e-Boks sedan kan fungera som tillräcklig dokumentation avseende reklamation och garanti.

Särskilda regler för säkerhet, spärr m.m.

Om du misstänker att någon annan har fått kännedom om din åtkomstkod eller aktiveringskod till e-Boks Mobil, ska du snarast möjligt ändra koderna i inställningar i e-Boks under Inställningar.Om du tappar bort din mobila enhet ska du snarast möjligt skapa en ny aktiveringskod i e-Boks, sedan går det inte längre att få tillgång till e-Boks från redan aktiverade enheter.

Kontakt

e-Boks A/B
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
Organisationsnr. 559003-4251

Version 1.0