Sekretesspolicy

Vår organisation och datahantering

e-Boks är din personliga och säkra postlåda på nätet. e-Boks levereras av:

e-Boks Sverige AB (Organisationsnr 559003-4251)
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm

Som ägs av:

e-Boks A/S (Organisationsnr 25674154)
Dampfærgevej 28, 1. sal
DK-2100 København Ø
Danmark

e-Boks Sverige AB använder danska e-Boks A/S som databehandlare.

e-Boks IT-system och hemsidor hostas på anläggningar i Danmark med följande underleverantörer:

  • KMD A/S (CVR-nummer 26911745)

Därutöver använder e-Boks lösningen SiteCatalyst som statistikhanterare. SiteCatalyst är del av Adobe Systems Danmark ApS (CVR-nummer 20896884).

e-Boks är registrerad hos dataskyddsmyndigheten som en edb-tjänstverksamhet och är medlem i FDIH - Föreningen för Distans- och Internethandel.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för e-Boks onlinetjänster och information som erbjuds via e-boks.dk.

Hantering av dina personuppgifter

Syftet med den här integritetspolicyn är att berätta hur vi samlar in, skyddar och använder dina personuppgifter. Skydd av dina personuppgifter är avgörande för sättet e-Boks samlar in och hanterar dina uppgifter på. e-Boks baserar insamling och hantering av dina personuppgifter på följande principer:

  • Du bestämmer själv över den information vi samlar in om dig.
  • Oavsett varifrån dessa uppgifter insamlas eller hur de lagras, hanterar e-Boks dina personuppgifter i enlighet med den vid tidpunkten gällande lagen om hantering av personuppgifter med tillhörande säkerhetsföreskrifter.
  • e-Boks säkerställer att dina personuppgifter inte ändras och blir inkorrekta, inte kommer i händerna på obehöriga eller missbrukas på annat sätt.
  • e-Boks samlar endast in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att göra e-Boks tjänster tillgängliga för dig
  • e-Boks använder inte insamlade uppgifter i andra syften än de, som upplyses om vid insamlingen eller på e-Boks anslutna hemsidor.
  • e-Boks vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra informationsansvariga än dem som beskrivs i ”Villkor för användning av e-Boks”, om det inte föreligger rättslig grund, föreskrifter eller åtgärdskrav från en myndighet.
  • När du avregistrerar dig från e-Boks kan du göra dina uppgifter otillgängliga för framtida användning. Historiska uppgifter, som lagras med hänsyn till e-Boks tekniska och säkerhetsmässiga verifieringskedja kan inte inkluderas i raderingen.
  • Du kan när som helst ändra de registrerade personuppgifterna i e-Boks.

Anonym användning av hemsidor

Du kan alltid söka information på e-Boks hemsidor utan att lämna ut personuppgifter. e-Boks samlar inte automatiskt in personuppgifter och länkar heller inte anonymiserade tekniska upplysningar till specifika användare.

Säkerhet

För att skydda dina personliga uppgifter mot obehörig åtkomst eller ändring, förlust, förvanskning och annat missbruk vidtar e-Boks en rad tekniska och organisatoriska åtgärder.

Våra medarbetare och datahanterare har tystnadsplikt avseende de uppgifter som hanteras i e-Boks system.

När du ombeds att uppge personuppgifter sker det alltid via en säker, krypterad anslutning.

Marknadsföring

e-Boks säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter för andras marknadsföringssyften. e-Boks använder uteslutande uppgifter om din e-postadress och mobiltelefonnummer för att kunna utföra sina tjänster till dig.

Behörigheter

Allt material på denna webbsida, härunder namn, logotyper, varumärken, grafik, texter, ikoner och bilder tillhör e-Boks och samarbetspartnerna och skyddas i enlighet med varumärkeslagen, upphovsrättslagen och annan lagstiftning.

Det är tillåtet för användaren av webbsidan att fritt använda materialet till eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är också tillåtet att länka till artiklar på webbsidan, så länge detta sker på ett lojalt sätt och i enlighet med gällande dansk lagstiftning.

Ansvar

Användning av webbsidan sker i alla avseenden på användarens eget ansvar. Information på webbsidan utges utan ansvar eller någon uttryckt eller underförstådd garanti för kvaliteten, riktigheten eller fullständigheten därav.

Länkar till andra tjänsteleverantörer

På e-Boks hemsidor kan det finnas länkar till andra tjänsteleverantörers hemsidor. e-Boks ansvarar inte för innehållet på andra tjänsteleverantörers hemsidor, och denna integritetspolicy gäller inte för dessa tjänsteleverantörers hemsidor.