Läs din post när och var du vill

Det här är e-Boks

e-Boks tar bort lite av det tråkiga i livet. Vår e-låda gör att du inte slarvar bort viktiga dokument, att du alltid når det du behöver och att du gör en viktig insats för miljön. Dessutom är det lika tryggt som ett bankfack.

Vem kan använda e-Boks?

Alla personer över 15 år med ett svenskt personnummer kan få en e-låda och använda e-Boks. . Lär mer om vem du kan få post ifrån här.

Hur funkar det?

Din e-Boks är kopplad till ditt personnummer och följer därför med även om du byter adress. Eftersom tjänsten betalas av avsändarna kostar det ingenting för dig som mottagare.

Vem kan skicka post?

Läs mer om vem du kan få post ifrån här.

Användning av e-Boks
Välj själv vilken post du vill ta emot digitalt

Välj själv vilken post du vill ta emot digitalt

Med några få tangenttryck kan du välja vilka företag du vill få digital post från i e-Boks. Du väljer också själv hur du vill arkivera din post - du kan helt fritt skapa och döpa mappar och flytta dina dokument.

Du får automatiskt besked när det kommit ny post.

Du behöver inte logga in på din e-Boks varje dag för att se om det kommit ny post. Du kan välja att få besked via ett e-postmeddelande när du fått ny post i din e-Boks.

Din e-låda är lika säker som ett bankfack.

Användning av personnummer

Vi använder personnummer

e-Boks använder ditt personnummer i enlighet med svensk lag, användningen kontrolleras och godkänns av Datainspektionen.

Säkerhet har högsta prioritet

Säkerhet har högsta prioritet

Hos e-Boks är säkerheten högsta prioritet, och vi gör allt vi kan för att se till att din information är säker. All kommunikation mellan dig och e-Boks är krypterad.

Så förvarar vi dina dokument

Så förvarar vi dina dokument

- Data förvaras i en säker datacentral i Danmark som uppfyller de strängaste säkerhetskrav.