Hur säger man upp e-Boks vid dödsfall

Om e-Boks avanmäls i samband med dödsfall ska följande formulär och en kopia av bouppteckningen skickas till e-Boks.

Om en person exempelvis mister sin partner ska en anmodan om åtkomst till dennes e-Boks (personnummer) från partnerns e-Boks (personnummer) inkl. en kopia av bouppteckning om sådan finnes.

Om partnern har angett en annan person att ta hand om själva skiftet (exempelvis barn), ska en fullmakt skickas med. Om fullmakten gäller flera, ska dessa ansöka om till vilken e-Boks de ska ha åtkomst till, då e-Boks bara kan skapa en åtkomst.

Om det görs ett privat byte vid dödsfall, oftast till efterlevande barn, ska en kopia av bouppteckningen för privat byte skickas in inklusive en anmodan om åtkomst till den bortgångnes e-Boks (personnummer) från arvingens e-Boks (personnummer).

Finns det flera arvingar ska dessa skicka in en fullmakt. Om fullmakten gäller flera, ska dessa ange vilken e-Boks de ska ha åtkomst till, då e-Boks bara kan skapa en åtkomst.