Hur skyddas mina dokument för insyn från medarbetare i e-Boks?

Anställda på e-Boks har inte åtkomst till varken dina dokument eller din personliga information. Undantaget är ett fåtal medarbetare som är auktoriserade att underhålla, förbättra och testa de aktuella systemen. e-Boks efterlever naturligtvis lagstiftningens krav på skydd av personliga uppgifter. Härunder säkerhetsmeddelanden som kräver att alla händelser i systemen som omfattar personlig information registreras (loggas) med hänsyn till vilken person det är som har haft åtkomst, ändrat eller raderat personlig information. De fysiska åtkomstförhållandena i e-Boks följer också stränga säkerhetsföreskrifter som förhindrar att icke auktoriserade medarbetare eller utomstående får åtkomst till eller kännedom av personliga uppgifter.