Hur förvaras data

Data sparas hos KMD på stordator där det redan finns känslig information om danska medborgare. KMD lyder under en rad lagar och regler som gäller hantering av information, och e-Boks omfattas av samma stränga krav.